Eco Chili

Ochrona środowiska

Eco Chili wspólpracuje od lat z fundacją WWF. Wspólnymi siłami uczymy naszych podopiecznych jak istotna jest pomoc naszej planecie.

Wsparcie

Co roku wspieramy potrzebujące rodziny z naszego regionu. Szlachetna paczka jest świetną inicjatywą.

Warsztaty

Organizujemy dni i miesiące ekologiczne mając na względzie szerzenie wiedzy o ochronie środowiska.

Działalność dobroczynna

SJO Chili wyznaje zasadę, że zadaniem szkoły jest nie tylko uczyć, ale przede wszystkim bezinteresownie pomagać i szerzyć ideę ratowania zdrowia i życia. Jesteśmy zaangażowani w projekty lokalne, krajowe i międzynarodowe mające na celu wspieranie najbardziej potrzebujących rodzin, ofiar kataklizmu oraz wymierających gatunków zwierząt.

CSR

CSR (ang. Corporate Social Responsibility) odnosi się do przejrzystych praktyk biznesowych, które opierają się na wartościach etycznych, zgodności z wymogami prawnymi i szacunkiem dla społeczności i środowiska. Tak więc, poza realizacją zysku, przedsiębiorstwa są odpowiedzialne za całość ich wpływu na ludzi i planetę.