Kurs LO

Grupy: od 5 do 8 osób
Wiek:  Liceum
Język: angielski 
Zajęcia 1 raz w tygodniu po 85 min.

(2 x 40 min. z przerwą 5 min.)

Cena: Całość 2000 zł / 3 raty 700 zł / 9 rat 240 zł

Let’s learn & prepare for the Exam!

Kurs dedykowany jest uczniom,

którzy ukończyli 8 klasę SP. Celem kursu jest pokrycie  i rozszerzenie zagadnień podstawy programowej pod kątem matury z użyciem autentycznych oraz inspirujących treści oraz pobudzenie uczniów do aktywnego używania języka.

Dlaczego warto?

Duży nacisk kładziemy na konwersacje, której brakuje w szkołach państwowych. Tematyka zajęć jest dostosowywana nie tylko do podstaw programowych, ale

i zainteresowań danych kursantów.