Kurs EXAM

8-klasa

Grupy: od 5 do 8 osób
Wiek: 8 klasa SP
Język: angielski
Zajęcia w tygodniu: 2 x 55 min

Cena: Całość 2000 zł / 3 raty 700 zł / 9 rat 240 zł

Let’s learn & prepare for your first exam!

Podczas tego kursu uczymy młodzież kończącą szkołę podstawową

umiejętnego czytania ze zrozumieniem, słuchania i pisania tekstów zgodnie ze strategiami egzaminu ósmoklasisty.

Kursanci powtarzają materiał, uzupełniają wiedzę i poddają swoje umiejętności językowe ocenie niezależnego nauczyciela.

Dlaczego warto?

Celem intensywnego kursu dedykowanego uczniom klas 8 SP jest  przygotowanie  do 

zbliżającego się egzaminu ósmoklasisty, Kursanci ćwiczą czytanie ze zrozumieniem, słuchanie oraz pisanie tekstów zgodnie  

z odgórnymi wymogami i założeniami. Grupa powtarza materiał, uzupełnia wiedzę oraz poddaje swoje umiejętności ocenie niezależnego nauczyciela. Rezultatem kursu jest solidne przygotowanie oraz sprawne wykorzystanie zdobytej wiedzy podczas językowego egzaminu.