Kurs EXAM

8-klasa

Grupy: od 5 do10 osób
Wiek: 7 -8 klasa SP
Język: angielski, niemiecki
Zajęcia w tygodniu: 2 x 60 min

Let’s learn & prepare for your first exam!

Podczas tego kursu uczymy młodzież kończącą szkołę podstawową umiejętnego czytania ze zrozumieniem, słuchania i pisania tekstów zgodnie ze strategiami egzaminu ósmoklasisty.

Kursanci powtarzają materiał, uzupełniają wiedzę i poddają swoje umiejętności językowe ocenie niezależnego nauczyciela.

Dlaczego warto?

Rezultatem kursu jest poczucie solidnego przygotowania oraz sprawne wykorzystywanie zdobytej wiedzy podczas egzaminu ósmoklasisty.

SJO Chili - Szkoła Języków Obcych

  • Czarny Instagram Ikona
  • Black Facebook Icon