top of page

CO O NAS MÓWI MŁODZIEŻ

“Jest bardzo fajnie i interesująco można się wiele dowiedzieć i nauczyć. Nie spodziewałem się że nauczanie online jest takie fajne, wygodne i interesujące. Ja oceniam to na plus.” 

—  Sebastian, 7 klasa

for Teens

Jest tak wiele usług, usługi, które mamy w ofercie dla nastolatków.

Student na przerwie

KURS FUN 7

Celem intensywnego kursu dedykowanego uczniom klas 7 Szkoły Podstawowej jest przygotowanie młodzieży do przyszłego egzaminu ósmoklasisty oraz pokrycie i rozszerzenie zagadnień podstawy programowej. Na zajęciach pobudzamy językową wyobraźnię naszych uczniów poprzez kreatywne oraz inspirujące lekcje w stylu Chili.

Service 1
15.png

KURS EXAM
8-KLASA

Celem intensywnego kursu dedykowanego uczniom klas 8 Szkoły Podstawowej jest  gruntowne przygotowanie  do  zbliżającego się egzaminu ósmoklasisty. Kursanci ćwiczą czytanie ze zrozumieniem, słuchanie oraz pisanie tekstów zgodnie  z odgórnymi wymogami i założeniami. Grupa powtarza materiał, uzupełnia wiedzę oraz poddaje swoje umiejętności ocenie niezależnego nauczyciela. Rezultatem kursu jest solidne przygotowanie oraz sprawne wykorzystanie zdobytej wiedzy podczas językowego egzaminu. Żadne egzaminacyjne zadanie nie jest dla ucznia obce czy straszne. Na zajęciach nie zapominamy także o dobrej zabawie - pobudzamy językową wyobraźnię naszych uczniów poprzez kreatywne oraz inspirujące lekcje w stylu Chili.

Instagram-10.png
3.png

KURS LO

Kurs dedykowany jest uczniom szkoły średniej. Celem kursu jest pokrycie i rozszerzenie zagadnień podstawy programowej pod kątem matury z użyciem autentycznych oraz ciekawych treści. Na zajęciach inspirujemy kursantów do otaczania się językiem oraz pobudzamy do jego aktywnego używania. Zapraszamy młodzież na kreatywne oraz inspirujące lekcje w stylu Chili!

Instagram-10.png
Kotwica 1
12.png

LEKCJE INDYWIDUALNE
DUETY LUB TRIO

Instagram-10.png
Babiniec Insta_edited.png

Zajęcia dopasowane są do indywidualnych potrzeb uczniów oraz ich zainteresowań. Kameralne warunki zapewniają duże możliwości praktycznego wykorzystania języka oraz wpływają pozytywnie na motywację. Nauka odbywa się w typowej dla Chili atmosferze ciekawej i inspirującej podróży z językiem. 

What are you waiting for?

Let's get started.

24.png
bottom of page